Thông báo số 1: Hội thảo khoa học về cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành nội khoa 2022


SỐ HIỆU

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

10-05-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1: Hội thảo khoa học về cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành nội khoa 2022, xin vui lòng liên hệ Bộ môn Nội tại đây để có thêm thông tin.