Phan Thị Hằng Giang

Phan Thị Hằng Giang

Tiến sĩ

Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh Giảng viên - Trợ lý NCKH Viện Y Sinh họcGiảng viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

- Hệ đào tạo: Chính quy.      Ngành học: Y đa khoa         

  Nơi đào tạo: Trường Đại học Y Dược Huế              Năm tốt nghiệp: 2007

Tên luận văn:  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của biến chứng mạn tính ở bệnh nhân hen phế quản.

- Bằng đại học 2:  Cử nhân tiếng Anh                        Năm tốt nghiệp: 2012

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Công nghệ Y sinh học                            Năm cấp bằng: 2015

 Nơi đào tạo: Đại học Sassari, Ý.

Tên luận văn: Artemisinin resistance of P.falciparum in a malaria endemic area of Vietnam.

- Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học.       Năm cấp bằng: 2022       

Nơi đào tạo: Đại học Sassari, Ý.

Tên luận án: Role of ROS in the Endothelial-to-Mesenchymal Transition induced by the sera from Idiopathic Pulmonary Fibrosis patients.


Lĩnh vực nghiên cứu

Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Ký sinh trùng, sinh học phân tử, nuôi cấy tế bào...

 BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ

1. Clinical impact of the two ART resistance markers, K13 gen mutations and DPC3 in Vietnam.2019. PLoS ONE (1932-6203),PLoS ONE 14(4): e021. SCIE.

2. Emerging cellular and molecular determinants of idiopathic pulmonary fibrosis. 2020. Cellular and Molecular Life Sciences (1420-682X, E-ISSN: 1420-9071). SCIE.

BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC

1. Nghiên cứu tình hình nhiễm nấm Candida miệng của sinh viên trường Đại học Y Dược Huế..  2010. Tạp chí Y học Quân sự. Tập 4, số 35, trang 93-97.

2. Nghiên cứu bệnh nguyên bệnh vi nấm ở da của bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. 2012.Tạp chí Y Dược học, số 11, trang 92-99.

3. A primary study on the effectiveness of the new antimalarial drug (syk inhibitor II) on the field isolates of P. falciparum with or without resistance to artemisinine. 2015. Journal of Medicine and Pharmacy (1859-3836), No 7, p20-24.

4. Đánh giá kết quả chậm sạch ký sinh trùng sốt rét sau điều trị 3 ngày với phác đồ DHA-PPQ trên bệnh nhân sốt rét Plasmodium falciparum không biến chứng ở  huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 2015.Tạp Chí Y Dược Học – Đaị học Y Dược Huế, tập 5(6), số 30, trang 46 - 51.

5. Nghiên cứu đáp ứng với thuốc điều trị sốt rét của Plasmodium falciparum từ bệnh nhân ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 2016.Tạp Chí của Hội Truyền Nhiễm Việt Nam. Số đặc biệt (Hội nghị khoa học toàn quốc); Trang 61.

6. The role of Hepatitis B Core Antibody: Significance and Clinical Practice. 2022. Journal of Medicine and Pharmacy (1859-3836),volume 12, No 7/2022. 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Cấp Bộ (tham gia): Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan và tác nhân gây bệnh ở bệnh nhân nấm da tại Bệnh viện Trường Đại họcY Dược – Đại học Huế. 2010/2011.

2. Cấp trường (chủ nhiệm đề tài): Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính trên sinh viên năm thứ 2 ngành Y khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. 2021/2022.

GIẢI THƯỞNG

1. Giải ba “Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược Việt Nam lần thứ 18”, Nghiên cứu về Trichomonas vaginals. 2014.
2. Giải nhì Hội nghị Khoa học Sau Đại học Trường Đại học Y Dược Huế, Nghiên cứu về bệnh sốt rét. 2015.

3.  Giấy khen Giám đốc ĐHH đã có công trình khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học uy tính năm học 2018-2019. 

4. Giấy khen Giám đốc ĐHH đã có công trình khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học uy tính năm học 2020-2021.