Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnhGiảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Ths.Bs Nguyễn Thị Huyền tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa vào năm 2013. Sau đó, bà trở thành giảng viên của Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Dược Huế. Với niềm đam mê về lĩnh vực sinh học phân tử cũng như Miễn dịch nên vào năm 2015 bà đã tham gia học lớp thạc sĩ công nghệ Y sinh học thuộc chương trình liên kết giữa Đại học Y Dược Huế và Đại học Sassari, Ý.  Đề tài luận văn thạc sĩ được thực hiện tại phòng thí nghiệm Miễn dịch và tế bào của Đại học Sassari, Ý. Hoàn thành xuất sắc bảo vệ luận văn thạc sĩ và nhận bằng vào năm 2017. Năm 2019, bà cũng đã nhận được học bổng ngắn hạn của chương trình Edushare, được học tập và nghiên cứu tại khoa Vi sinh, Đại học Tartu, Estonia. Từ năm 2020 đến nay, bà là Phó trưởng Bộ môn.


Lĩnh vực nghiên cứu

-Miễn dịch -Sinh học phân tử