Y học tái tạo (Regenerative Medicine)


Phân loại
Nghiên cứu mạnh Đại học Huế
Mã số
NCM.DHH.2022.02
Hướng nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học Y sinh trong lĩnh vực Y học tái tạo

1. Tên nhóm nghiên cứu

- Tiếng Việt: Y học tái tạo.

- Tiếng Anh: Regenerative Medicine.

- Mã số: NCM.DHH.2022.02.

2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu khoa học Y Sinh trong lĩnh vực Y học tái tạo.

3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản.

4. Mục tiêu chiến lược

Y học tái tạo là một lĩnh vực liên ngành từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng lâm sàng tập trung vào sửa chữa, thay thế, hay tái tạo tế bào, mô, hoặc cơ quan để phục hồi chức năng bị suy giảm do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm khuyết tật bẩm sinh, bệnh tật, chấn thương và lão hóa. Nhóm tập trung nghiên cứu từ mức độ phân tử, tế bào và mô ở một số mô cơ quan như mô sụn, xương và tinh hoàn với các chiến lược cụ thể:

- Phân tích các con đường tín hiệu phân tử liên quan một số bệnh ở người dựa trên cơ sở dữ liệu GEO (Gene Expression Omnibus).

- Xác định tính chất của các loại vật liệu sinh học và các nguồn tế bào có tiềm năng ứng dụng trong y học tái tạo.

- Đưa ra các quy trình tái tạo mô xương và mô sụn trên mô hình động vật, đặc biệt là mô xương ổ răng và sụn khớp.

- Tìm hiểu cơ chế của quá trình sinh tinh và phục hồi mô tinh hoàn bị tổn thương.

5. Thông tin trưởng nhóm

- Chức danh, họ và tên: TS. Nguyễn Thanh Tùng.

- Chuyên môn: Khoa học Y Sinh (Medical Science).

- Đơn vị công tác: Khoa Cơ Bản, Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Điện thoại: 0905803725             E-mail: nguyenthanhtung@hueuni.edu.vn

6. Danh sách các thành viên 

TT

Họ và tên

Chức danh,

học vị

Đơn vị công tác

1

Đặng Công Thuận

Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

2

Lê Minh Tâm

Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

3

Trần Thanh Thỏa

Tiến sĩ

Aptagen, LLC, Pennsylvania, United States of America

4

Nguyễn Bá Thông

Tiến sĩ

Đại học Hawaii, Hawaii, United States of America

5

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

6

Nguyễn Minh Hoa

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

7

Hoàng Thị Ái Phương

Thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

8

Nguyễn Mai Anh

Thạc sĩ

Khoa Khoa học Công nghệ, Đại học Huế

9

Đặng Ngọc Phúc

Thạc sĩ

Đại học Đông Á, Đà nẵng

7. Danh sách các cộng tác viên

TT

Họ và tên

Chức danh,

học vị

Đơn vị công tác

1

Margherita Maioli

Giáo sư,

Tiến sĩ

University of Sassari, Italy

2

Trần Hữu Dũng

Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

3

Hoàng Tấn Quảng

Tiến sĩ

Viện Công nghệ Sinh hoc, Đại học Huế

4

Trương Thị Phương Lan

Tiến sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

5

Bùi Lê Thanh Nhàn

Thạc sĩ (NCS)

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

6

Nguyễn Thị Anh Thư

Thạc sĩ (NCS)

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

7

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

8

La Phương Thảo

Thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

9

Nguyễn Trần Bảo Song

Bác Sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

8. Các đối tác hợp tác

TT

Tên đối tác

Địa chỉ

Tình hình hợp tác đã có

1

Đại học Quốc gia Jeonbuk

Jeonju, Hàn Quốc

Hợp tác nghiên cứu

2

University of Sassari

Sassari, Italy

Hợp tác nghiên cứu

3

Aptagen, LLC

Pennsylvania, United States

Hợp tác nghiên cứu

Thành viên

Lê Minh Tâm

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Đặng Công Thuận

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Nguyễn Minh Hoa

Tiến sĩ