Nhóm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng


Phân loại
Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Y - Dược
Mã số
2018-2021; 2021-2023
Hướng nghiên cứu
Nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực Y tế Công cộng, PGS.TS Võ Văn Thắng, Giám đốc Viện NCSKCĐ, Chủ tịch Hội YTCC - YHDP tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyên Trưởng Khoa YTCC đã được Đại học Huế giao quyết định công nhận nhóm Nghiên cứu mạnh - Nhóm Sức khỏe Cộng đồng (gọi tắt là Nhóm NCSKCĐ). Nhóm do PGS.TS Võ Văn Thắng chịu trách nhiệm làm Trưởng nhóm. Kết quả, Nhóm NCSKCĐ đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu trong giai đoạn đầu (2018-2021); và tiếp tục được Đai học Huế đề nghị ký tiếp giai đoạn tiếp theo 2021-2023.

Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng.
Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản.

Mục tiêu chiến lược: Thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính mới, ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.

Kết quả Giai đoạn 2018-2021:

- Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế: 29 bài

- Đào tạo nghiên cứu sinh: Năm 2020, xét tuyển 02 NCS dự bị chuyên ngành Y tế công cộng, đã có quyết định và đã phân công thành viên nhóm nghiên cứu mạnh hướng dẫn trong thời kỳ 6 tháng dự bị, cụ thể như sau:
(1) NCS dự bị ThS. BS. Nguyễn Đình Minh Mẫn (Đại học Y Dược) do PGS.TS. Võ Văn Thắng hướng dẫn;
(2) NCS dự bị ThS. BS. Nguyễn Đình Trung (Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng) do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lan hướng dẫn.

Thành viên nhóm NCM giai đoạn 2018-2021

Thành viên nhóm NCM giai đoạn 2021-2023

Thành viên

Nguyễn Văn Hòa

Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Lan

Phó Giáo sư Tiến sĩ