Chiết xuất xanh các hoạt chất từ dược liệu


Phân loại
Nghiên cứu mạnh Đại học Huế
Mã số
NCM.DHH.2023.01
Hướng nghiên cứu
Sử dụng dung môi xanh để chiết xuất hoạt chất, nhóm hoạt chất trong dược liệu, tối ưu hóa các quy trình chiết xuất. Đánh giá hoạt tính của các sản phẩm nghiên cứu trong so sánh với chiết xuất bằng dung môi hữu cơ; Sử dụng dung môi xanh để tăng cường độ tan của các hoạt chất kém tan trong nước.

1. Tên nhóm nghiên cứu: Chiết xuất xanh các hoạt chất từ dược liệu (Green extraction of bioactive ingredient from herbs).

- Tên gọi tắt: HUMP.Gre.Ext.

2. Mã số: NCM.DHH.2023.01

3. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

Hóa học xanh (Green chemistry) còn được gọi là hóa học bền vững. Nó được định nghĩa là “thiết kế các sản phẩm và quy trình hóa học nhằm giảm hoặc loại bỏ việc sử dụng hay tạo ra các chất độc hại”. Cho đến nay, việc sử dụng dung môi hữu cơ đang là một thách thức lớn đối với hóa học xanh khi chúng thường độc hại, dễ gây cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Sử dụng các dung môi xanh là một trong những kĩ thuật lựa chọn thay thế cho các dung môi hữu cơ trong quá trình chiết xuất. Các dung môi xanh thường được sử dụng như các deep eutectic solvents (DESs), supramolecular deep eutectic solvents (SUPRADESs), chất diện hoạt, ionic liquids (Ils) với các kỹ thuật chiết xuất rắn-lỏng, chiết hai pha, chiết xuất hỗ trợ siêu âm, chiết hồi lưu. Đây là một trong những phương pháp khá đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém và ít độc hại. Ở trên thế giới đã bắt đầu có nhiều công bố về lĩnh vực này và phát triển mạnh trong vòng khoảng 10 năm lại đây. Cho đến nay, lĩnh vực nghiên cứu này là khá mới ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã bước đầu có các công bố về lĩnh vực sử dụng dung môi xanh để chiết xuất hoạt chất từ dược liệu, đã tìm ra những hệ dung môi xanh mang lại hiệu suất chiết cao hơn dung môi hữu cơ, ví dụ như sử dụng dung môi xanh để chiết xuất curcumin từ bã nghệ hay chiết xuất rutin từ hoa hòe. Đây là hướng đi triển vọng và có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vì vậy, việc thiết lập một nhóm nghiên cứu mạnh về lĩnh vực sử dụng dung môi xanh để chiết xuất và cải thiện độ tan của các hoạt từ dược liệu là rất cần thiết, là cơ sở khoa học là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo đối với lĩnh vực chiết xuất xanh còn khá mới mẻ này.

4. Hướng nghiên cứu

- Sử dụng dung môi xanh để chiết xuất hoạt chất, nhóm hoạt chất trong dược liệu, tối ưu hóa các quy trình chiết xuất. Đánh giá hoạt tính của các sản phẩm nghiên cứu trong so sánh với chiết xuất bằng dung môi hữu cơ.

- Sử dụng dung môi xanh để tăng cường độ tan của các hoạt chất kém tan trong nước.

5. Trưởng nhóm

- Chức danh, họ tên: GS.TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Chuyên môn: Dược liệu.

- Đơn vị công tác: Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Điện thoại: 0914019691          E-mail: nthoai@hueuni.edu.vn

6. Thành viên nhóm

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Đơn vị công tác

1

Hồ Việt Đức

PGS.TS

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

2

Lê Trọng Nhân

ThS

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

3

Trần Thị Thùy Linh

TS

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

4

Nguyễn Viết Khẩn

TS

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Thành viên

Lê Trọng Nhân

Thạc sĩ

Hồ Việt Đức

Phó Giáo sư Tiến sĩ