Hội thảo ToT về phát triển dự án học thuật
Hội thảo lớp ToT về phát triển Dự án học thuật cho 4 Trường: Y - Dược Huế, Hải Phòng, Thái Nguyên và Thái Bình.

Hội thảo ToT về phát triển dự án học thuật


BẮT ĐẦU

2022-04-07

KẾT THÚC

2022-04-07

ĐỊA ĐIỂM

Hội nghị trực tuyến

TỔ CHỨC

Trường Đại học Y - Dược Huế