ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giám đốc Trung tâm

Võ Đức Toàn

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa

Hồ Anh Hiến

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Trung tâm

Đỗ Thị Diệu Hằng

Thạc sĩ

Dược sĩ

Trần Thị Ánh

Dược sĩ

Dược sĩ

Nguyễn Thị Hòa

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bác sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

Bác sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Nguyễn Lô

Tiến sĩ

Giảng viên

Chế Thị Len Len

Bác sĩ

Nghiên cứu viên

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Quang Quỳnh Như

Cử nhân

Kế toán viên

Trần Thị Nhược Phụng

Cử nhân

Kế toán viên

Lê Thị Quỳnh Chi

Cử nhân

Kế toán viên

Dương Quang Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Trúc Ly

Cử nhân

Điều dưỡng

Dương Thị Hoài Lâm

Cử nhân

Điều dưỡng

Trần Thị Hồng Nhung

Cử nhân

Điều dưỡng

Hồ Thị Phương Thúy

Cử nhân

Điều dưỡng

Nguyễn Thị Phương Anh

Cử nhân

Điều dưỡng

Hồ Thị Xuân Thủy

Cử nhân

Điều dưỡng

Phạm Thị Trâm

Cử nhân

Điều dưỡng

Ngô Thị Mộng Tuyền

Thạc sĩ

Điều dưỡng

Nguyễn Minh Huy

Thạc sĩ

Chuyên viên

Nguyễn Hồng Ngọc

Cử nhân

Chuyên viên

Võ Thị Như Hiền

Cử nhân

Hộ lý

Trần Đình Hậu

Bác sĩ CKII

Chuyên viên

Nguyễn Thị Cúc

Bác sĩ

Chuyên viên

Hồ Đắc Trường An

Bác sĩ

Chuyên viên