Thời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2023 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế


SỐ HIỆU

1415/DHYD-ĐTĐH

THỜI GIAN

04-06-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2023 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.