Hồ Việt Đức

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên: Hồ Việt Đức
Email: hvduc@huemed-univ.edu.vn
Đơn vị: Khoa Dược
Liên kết: Google Scholar, ORCID,ResearchGate, WoS Researcher ID/ Publons ID
2. Quá trình đào tạo
 • 2004 - 2008

  Cử nhân, Đại học SP Huế

 • 2008 - 2010

  Thạc sĩ, chuyên ngành Hóa hữu cơ, Đại học SP Huế

 • 2012 - 2015

  Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3. Quá trình công tác
 • 2010 - 2012

  Nghiên cứu viên, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam.

 • 2012 - nay

  Giảng viên Bộ môn Hóa lý dược – Hóa dược – Hóa hữu cơ, Khoa dược, Trường Đại học Y Dược Huế.

4. Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên
 • Tổng hợp, bán tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học

Các dự án/đề tài đang thực hiện

 • Nghiên cứu các hợp chất có tác dụng gây độc tế bào ung thư từ cây tỏi rừng (Asdipistra sp.) ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Huế. 2019-2021. Mã số: DHH2019-04-101 (Chủ nhiệm).
 • Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ một số loài thực vật thuộc chi Anodendron, họ Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT. 2017-2018. Mã số: B2017-DHH-50 (Chủ nhiệm)
 • Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây Bù dẻ râu (Uvaria fauveliana Fin. & Gagnep.) - họ Na (Annonaceae), Đề tài cấp Đại học Huế. 2014-2015. Mã số: DHH2014-04-35 (Chủ nhiệm)
 • Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Chisocheton ở Việt Nam. Đề tài Qũy Nafosted. 2017-2010. Mã số: 104.01-2017.09 (Tham gia)
 • Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT. 2015-2016. Mã số: B2015-DHH-126 (Tham gia)
 • Nghiên cứu các hoạt chất có tác dụng chống ung thư và tim mạch từ một số loài thực vật và cây thuốc của Việt Nam. Nghị định thư Việt Nam – Hàn Quốc. 2011-2014. Mã số: 52/2011/HD-NDT (Tham gia)
 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bán tổng hợp indirubin-3’-oxime và bào chế viên nang cứng VINDOXIM hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. 2011-2012. Mã số: 01C-08/11-2011-2 (Tham gia)
5. Danh sách các công bố khoa học chính
 • 1. Chemical composition and anti-inflammatory activity of the essential oil from the leaves of Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle from Vietnam
  TQ Doan, DV Ho, N Trong Le, AT Le, K Van Phan, HT Nguyen, A Raal
  Natural product research, 1-5, 2019
 • 2. Two new abietane diterpenes huperphlegmarins A and B from Huperzia phlegmaria
  TH Doan, VD Ho, TBH Le, TA Le, TK Pham, TH Nguyen, A Raal
  Natural product research 33 (14), 2051-2059, 2019
 • 3. Constituents of Essential Oils from the Leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum from Vietnam
  DQ Tuan, HV Duc, LT Nhan, LT Anh, NT Hoai, A Raal
  Journal of Essential Oil Bearing Plants, 1-5, 2019
 • 4. Pogostemins AC, three new cytotoxic meroterpenoids from Pogostemon auricularius
  HT Nguyen, LTT Tran, DV Ho, DV Le, A Raal, H Morita
  Fitoterapia 130, 100-104, 2018
 • 5. A New Limonoid from Chisocheton paniculatus Fruit Collected in Vietnam and Its NO Production Inhibitory Activity
  NT Hoai, HV Duc, A Raal, H Morita
  Natural Product Communications 13 (10), 1934578X1801301005, 2018
 • 6. Huperphlegmines A and B, two novel Lycopodium alkaloids with an unprecedented skeleton from Huperzia phlegmaria, and their acetylcholinesterase inhibitory activities
  HT Nguyen, HT Doan, DV Ho, KT Pham, A Raal, H Morita
  Fitoterapia 129, 267-271, 2018
 • 7. A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity
  D Viet Ho, HN Thi Hoang, H Quoc Vo, H Minh Nguyen, A Raal, ...
  Journal of Asian natural products research 20 (2), 188-194, 2018
 • 8. Three new phloroglucinol derivatives from the aerial parts of Pogostemon auricularius and their cytotoxic activity
  LTT Tran, DV Ho, DV Le, TM Hung, HT Nguyen, A Raal
  Phytochemistry letters 28, 88-92,2018
 • 9. Cytotoxic Evaluation of Compounds Isolated from the Aerial Parts of Hedyotis pilulifera and Methanol Extract of Inonotus obliquus
  HT Nguyen, DV Ho, PDQ Nguyen, HQ Vo, TT Do, A Raal
  Natural Product Communications 13 (8), 1934578X1801300805, 2018
 • 10. Huperphlegmines A and B, two novel Lycopodium alkaloids with an unprecedented skeleton from Huperzia phlegmaria, and their acetylcholinesterase inhibitory activities
  HT Nguyen, HT Doan, DV Ho, KT Pham, A Raal, H Morita
  Fitoterapia 129, 267-271, 2018
 • 11. A New Cytotoxic Tetrahydroxanthene-1,3(2H)-dione Derivative from Uvaria cordata and Structure Revision of Valderramenol A
  DV Ho, HQ Vo, TH Nguyen, TT Do, HT Nguyen
  Natural Product Communications 13 (5), 1934578X1801300517,2018
 • 12. Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera
  HT Nguyen, DV Ho, HQ Vo, AT Le, HM Nguyen, T Kodama, T Ito, H Morita, ...
  Pharmaceutical biology 55 (1), 787-791, 2017
 • 13. Cytotoxic effect of chamomile (Matricaria recutita) and marigold (Calendula officinalis) extracts on human melanoma SK-MEL-2 and epidermoid carcinoma KB cells
  K Sak, TH Nguyen, VD Ho, TT Do, A Raal
  Cogent Medicine 4 (1), 1333218, 2017
 • 14. Cycloartane-type triterpene glycosides anopanins AC with monoacyldigalactosylglycerols from Anodendron paniculatum
  VD Ho, TNH Hoang, QH Vo, TA Le, VT Pham, MH Nguyen, T Kodama, ...
  Phytochemistry 144, 113-118, 2017
 • 15. Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam
  W Khamkhoon, K Hanchai, NT Hoai, LTB Hien, HV Duc, N Werawattanachai, R Kaewamatawowng
  TJPS 41, 2017
 • 16. Phenolic compounds from Callistemon citrinus leaves and stems
  PN Khanh, HV Đuc, TT Huong, VT Ha, DT Van, YH Kim, NM Cuong
  Vietnam Journal of Science and Technology 54 (2), 190, 2016
 • 17. Alkylphloroglucinol derivatives and triterpenoids with soluble epoxide hydrolase inhibitory activity from Callistemon citrinus
  PN Khanh, HV Duc, TT Huong, NT Son, VT Ha, DT Van, BH Tai, JE Kim, ...
  Fitoterapia 109, 39-44, 2016
 • 18. A New Iridoid from the Aerial Parts of Hedyotis Pilulifera
  NT Hoai, HV Duc, NDQ Phu, T Kodama, T Ito, H Morita
  Natural product communications 11 (3), 1934578X1601100311, 2016
 • 19. The components from aerial parts of Sarcosperma affinis Gagnep. and their antibacterial activities
  H Thi Nguyen, D Viet Ho, H Quoc Vo, T Huyen Xuan Hoang, T Kodama, ...
  Cogent Chemistry 2 (1), 1254421, 2016
 • 20. A new lignan glycoside from the aerial parts and cytotoxic investigation of Uvaria rufa
  TH Nguyen, VD Ho, TT Do, HT Bui, VK Phan, K Sak, A Raal
  Natural product research 29 (3), 247-252, 2015
 • 21. Selective cytotoxic action of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles extract in human cancer cell lines
  A Raal, TH Nguyen, VD Ho, TT Do
  Pharmacognosy Magazine 11 (44 Supplement 2), S290-295, 2015
 • 22. A new polyoxygenated cyclohexene and a new megastigmane glycoside from Uvaria grandiflora
  DV Ho, T Kodama, HTB Le, K Van Phan, TT Do, TH Bui, AT Le, NN Win, ...
  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 25 (16), 3246-3250, 2015
 • 23. Selectivity of Pinus sylvestris extract and essential oil to estrogen-insensitive breast cancer cells Pinus sylvestris against cancer cells
  NT Hoai, HV Duc, AO Do Thi Thao, A Raal
  Pharmacognosy magazine 11 (Suppl 2), S290, 2015
 • 24. Anti-influenza Sesquiterpene from the Roots of Reynoutria japonica
  NX Nhiem, P Van Kiem, C Van Minh, NT Hoai, HV Duc, BH Tai, TH Quang, ...
  Natural product communications 9 (3), 1934578X1400900308, 2014
 • 25. Vasorelaxing activity of two coumarins from Murraya paniculata leaves
  NM Cuong, PN Khanh, HV Duc, TT Huong, BH Tai, NQ Binh, M Durante, ...
  Biological and Pharmaceutical Bulletin 37 (4), 694-697, 2014
 • 26. Vascular L-Type Ca2+ Channel Blocking Activity of Sulfur-Containing Indole Alkaloids from Glycosmis petelotii
  NM Cuong, PN Khanh, PT Huyen, HV Duc, TT Huong, VT Ha, M Durante, ...
  Journal of natural products 77 (7), 1586-1593, 2014
 • 27. Cytotoxic compounds from Brucea mollis
  M TUNG, H ĐUC, T HUONG, N DUONG, D PHUONG, D THAO, B TAI, ...
  Scientia pharmaceutica 81 (3), 819-832, 2013
 • 28. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của indirubin-3'-oxime và viên nang vindoxim hỗ trợ điều trị bệnh ung thư
  NM Cường, PN Khanh, TT Hường, NN Hiếu, HV Đức, VT Hà, NV Tài, ...
  Vietnam Journal of Science and Technology 51 (3), 343, 2013
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế