Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 44/2020 từ ngày 26-10-2020 đến ngày 01-11-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-10-2020

Sáng

08h00

Nhập học các lớp Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2020.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Học viên.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Tiếp Đoàn đánh giá cuối kỳ dự án HPET. (Lịch làm việc của Đoàn từ ngày 26-28/10/2020 theo thông báo)

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp thông báo kết quả kiểm tra công tác KCB BHYT năm 2019 và 2020 tại Phòng khám BSGĐ, Trung tâm Y học gia đình.

- Đoàn kiểm tra của BHXH Tỉnh;
- Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp Trung tâm Y học gia đình

Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH Tỉnh

Chiều

14h00

Họp với HAIVN và British Medical Journal (BMJ) về kế hoạch hợp tác nâng cao năng lực NCKH và công bố quốc tế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Các CB theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Nghiệm thu gói thầu Xây dựng sửa chữa và gói thầu mua thiết bị kèm theo công trình thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 2827/QĐ-ĐHYD và 2828/QĐ-ĐHYD ngày 23/10/2020

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/27-10-2020

Sáng

07h00

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 với chủ đề: “Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (Cả ngày)

- Đd lãnh đạoTrường;
- Các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế có quan tâm.

Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức

09h30

Khai giảng lớp Phẫu thuật Longo.

- Khoa Ngoại Tiêu hóa;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Khoa Ngoại Tiêu hóa

Ban tổ chức

10h00

Họp rà soát về hoá chất sử dụng cho các đề tài NCKH của Khoa Dược.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, ĐTĐH
- Khoa Dược (chuẩn bị báo cáo).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng năm 2020.

- Hội đồng tuyển dụng (Theo QĐ).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/28-10-2020

Sáng

08h00

Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020.

- Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh;
- Thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

08h00

Công bố danh mục đề tài KHCN cấp ĐHH 2021 và tập huấn xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- Cá nhân đề xuất đề tài NCKH ĐHH 2021;
- Trợ lý NCKH của các đơn vị;
- Các cán bộ quan tâm.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Họp chuẩn bị tuyển sinh BSNT, CKI, CKII năm 2020.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC, KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Đào tạo điều dưỡng - Hạn dùng thuốc đa liều và Thuốc nguy cơ cao.

- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện ( Nhóm 1).

Phòng 102 nhà B

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/29-10-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp thẩm định Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Y tế công cộng, trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Y Dược.

* Thành viên Hội đồng thẩm định Đề án theo Quyết định số1496/QĐ-ĐHHngày 13/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHYD:
- Tổ biên soạn Đề án;
- Lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH và chuyên viên liên quan.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Chủ tịch Hội đồng

09h30

Họp Hội đồng thẩm định Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Khoa học Y sinh, trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Y Dược.

* Thành viên Hội đồng thẩm định Đề án theo Quyết định số1495/QĐ-ĐHHngày 13/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHYD:
- Tổ biên soạn Đề án;
- Lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH và chuyên viên liên quan.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp Chuyên khoa I, Chuyên khoa II khóa 2018-2020 (nhóm 2).

- Hội đồng thi tốt nghiệp theo Quyết định;
- Học viên.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2019 (Hội đồng 3,4).

- Theo các Quyết định số 2545, 2546/QĐ-ĐHYD ngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020): Hội đồng số 09.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2018 (Hội đồng 3, 5, 6).

- Theo các Quyết định số 2539, 2541, 2542/QĐ-ĐHYD ngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Đào tạo điều dưỡng - Hạn dùng thuốc đa liều và Thuốc nguy cơ cao

- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện.

Phòng 102 nhà B

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/30-10-2020

Sáng

09h00

Làm việc với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford tại Việt nam.

- BCN và CB Khoa Vi sinh B/v Trường.

Khoa Vi sinh B/v Trường

BCN Khoa Vi sinh B/v Trường

* Thứ Bảy/31-10-2020

Sáng

06h30

Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
(Ngày 31/10 và 01/11/2020: Thời gian theo lịch thi từng buổi)
Buổi sáng: Từ 06h30
Buổi chiều: Từ 13h00

- Thành viên Ban coi thi và Tổ thư ký Ban coi thi theo Quyết định số 60/QĐ-HĐTSSĐH ngày 08/10/2020 của Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Trường Đại học Sư phạm (32 Lê Lợi, TP Huế); Trường Đại học Khoa học (38 Đống Đa, TP Huế); Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị)

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

07h30

Lễ Khai giảng năm học 2020-2021.

- Theo Giấy mời.

Trung tâm VH-ĐA tỉnh T.T. Huế, số 41A - Hùng Vương, TP Huế

Ban Tổ chức

07h30

Thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 (Ngày thi: thứ Bảy 31/10/2020 và sáng Chủ nhật 01/11/2020).

- Hội đồng tuyển sinh theo QĐ ĐHH;
- Thí sinh dự thi.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 38 Đống Đa, TP. Huế

* Chủ nhật/01-11-2020

Sáng

06h30

Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
(Ngày 31/10 và 01/11/2020: Thời gian theo lịch thi từng buổi)
Buổi sáng: Từ 6h30
Buổi chiều: Từ 13h00

- Thành viên Ban coi thi và Tổ thư ký Ban coi thi theo Quyết định số 60/QĐ-HĐTSSĐH ngày 08/10/2020 của Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Trường Đại học Sư phạm (32 Lê Lợi, TP Huế); Trường Đại học Khoa học (38 Đống Đa, TP Huế); Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị)

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

07h00

Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất học tập nội quy – quy chế đầu khóa học (cả ngày).

- BGH;
- Phòng Chính trị và CTSV;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên nhóm V (các ngành: Dược, YHCT, KTHAYH).

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế