Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 43/2020 từ ngày 19-10-2020 đến ngày 25-10-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/19-10-2020

Sáng

07h00

Giảng dạy Module 1: Giới thiệu ngành nghề, chuẩn đầu ra, phương pháp học tập trong giáo dục Y học cho sinh viên năm 1 chính quy (từ ngày 19/10 - 30/10/2020 - cả ngày).

- BGH;
- Trưởng/ Phó Module năm 1;
- Giảng viên tham gia giảng dạy Module 1;
- Trung tâm CNTT;
- Sinh viên năm 1 hệ chính quy.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Nhập học Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II khóa 2020 - 2022 (Đợt 1).

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Học viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Khai giảng lớp Giải phẫu bệnh cơ bản.

- Khoa Giải phẫu bệnh,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Khoa Giải phẫu bệnh

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1355/QĐ-ĐHHngày 10/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp các Hội đồng chấm thi lâm sàng và coi thi tốt nghiệp CKI, CKII năm 2020.

- Ban coi thi, chấm thi theo Quyết định 1800a, 2660, 2687/QĐ-ĐHYD.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy

15h30

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

- Ban Tổ chức Lễ Khai giảng.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2020 - 2021.

- Ban Tổ chức Hội nghị.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/20-10-2020

Sáng

09h00

Họp Hội đồng Trường.

- Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Dinh dưỡng và Lễ phát động tháng Dinh dưỡng năm 2020 (ngày 06/11/2020).

- BGH;- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;- BCN Khoa YTCC; BCN BM Dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường- Đại diện Hội Dinh dưỡng Việt Nam.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Tiếp và làm việc với Bệnh viện 199.

- BGĐ B/v; - Phòng NCKH-ĐN-ĐT, KHTH, TC-HC,TCKT.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Họp về đào tạo Khối ngành YTCC/YHDP.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC, KT-BĐCLGD;
- BCN và Giáo vụ ĐH, SĐH Khoa YTCC, Trưởng BM thuộc Khoa YTCC;
- PGS, TS là cán bộ Khoa YTCC;
- Lãnh đạo Viện: ĐT-BDCBQLYT, NCSKCĐ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Hội đồng đạo đức đề tài NCKH cấp cơ sở của CN.Dương Thị Hồng Liên.

- Theo Quyết định số1030/QĐ-BVYDngày 22/09/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Tư/21-10-2020

Sáng

08h00

Lễ đóng thầu và mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu mua thuốc năm 2020 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT B/v, TC-HC
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu (Bên mời thầu) theo Quyết định số 2277/QĐ-ĐHYD;
- Thành viên Tổ kỹ thuật hỗ trợ xét thầu theo Quyết định số 978/QĐ-BVYD ngày 09/9/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 08h00 - 08h45: Hội đồng số 13;
* 08h45 - 09h30: Hội đồng số 05;
* 10h15 - 11h00: Hội đồng số 12.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1433/QĐ-ĐHHngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ liên thông năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2018 (Hội đồng 1, 2, 4).

- Theo các Quyết định số2537, 2538, 2540/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2019 - HĐ5.

- Theo Quyết định số1802/QĐ-ĐHYDngày 20/7/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h30

Gặp mặt trực tuyến kỷ niệm ngày Điều dưỡng Thái lan và trao học bổng hoàng gia cho học viên thạc sỹ điều dưỡng quốc tế

- Tổng lãnh sứ quán Thái Lan tại TP HCM;
- Trường Đại học Trường Đại học Y Dược Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2019 (Hội đồng 2).

- Theo Quyết định số2544/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Khóa Đào tạo liên tục về nhận biết và xử trí phản vệ, vai trò của Điều dưỡng trong trường hợp xử lý cấp cứu.

- Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện ( Nhóm 1).

Giảng đường 1.07

Ban tổ chức

* Thứ Năm/22-10-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp bàn kế hoạch triển khai Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021.

- Đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Hội thảo "Kế hoạch triển khai hoạt động lượng giá lâm sàng nhanh".

- BGH;
- BCN, giáo vụ đại học và các giảng viên tham gia giảng dạy các BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi;
- Lãnh đạo TT CNTT;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

16h00

Khóa đào tạo liên tục về nhận biết và xử trí phản vệ, vai trò của điều dưỡng trong trường hợp xử lý cấp cứu.

- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện ( Nhóm 2).

Giảng đường 1.07

Ban tổ chức

16h00

Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế về công tác quy hoạch nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

* Thứ Sáu/23-10-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Lãnh đạo TT CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp lý thuyết Bác sĩ nội trú, CKI, CKII năm 2020.

- Theo Quyết định Hội đồng coi thi.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2020.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Bảy/24-10-2020

Sáng

08h00

Nghiệm thu gói thầu Xây dựng sửa chữa và gói thầu mua thiết bị kèm theo công trình thuộc Dự án HPET.

- Ban quản lý Dự án HPET.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế