Đảng ủy

Đảng ủy

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

 

Bí thư:                                         GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Phó Bí thư:                                 PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

                                                    PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ:   PGS.TS. Lê Đình Khánh

                                                    TS. Lê Văn Chi     

                                                             

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ NHIỆM KỲ 2019-2020
 
1. Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng uỷ
2. Đ/c Nguyễn Khoa Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ
3. Đ/c Hoàng Bùi Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ
4. Đ/c Lê Văn Chi, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy
5. Đ/c Lê Đình Khánh, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy
6. Đ/c Lê Văn An, Đảng uỷ viên
7. Đ/c Nguyễn Trường An, Đảng uỷ viên
8. Đ/c Phạm Minh Đức, Đảng uỷ viên
9. Đ/c Trần Văn Huy, Đảng uỷ viên
10. Đ/c Bùi Thị Nguyệt,  Đảng uỷ viên
11. Đ/c Võ Văn Thắng, Đảng uỷ viên
12. Đ/c Trương Quang Vinh, Đảng uỷ viên
13. Đ/c Hoàng Thị Ngọc Hà, Đảng ủy viên
14. Đ/c Lê Nghi Thành Nhân, Đảng ủy viên
15. Đ/c Nguyễn Minh Tâm, Đảng ủy viên
 
 

 1 Đảng bộ bộ phận trực thuộc

  (7 chi bộ CB trực thuộc)     

           

1. Lâm sàng hệ Ngoại                                        

2. Nội- Khám bệnh                      

3. Quản lý hành chính I

4. Quản lý hành chính II

5. Gây mê hồi sức

6. Chẩn đoán hình ảnh

7. Phụ sản   

 

                           

39 Chi bộ trực thuộc

(16 chi bộ CB &  23 chi bộ SV)

 

                      

  

 1. Khoa YTCC                1. Sinh viên YDDK 1

 2. Khoa Dược                 2. Sinh viên YDDK 2

 3. Khoa Cơ bản              3. Sinh viên 2

 4. Khoa Điều dưỡng       4. Sinh viên 3

 5. Khoa RHM                  5. Lớp Y41A

 6. Bộ môn Ngoại             6. Lớp Y41B

 7. Bộ môn Nội                 7. Lớp Y42

 8. Bộ môn Nhi                 8. Lớp Y43A

 9. LCK Hệ nội                  9. Lớp Y43B

10. Mắt-TMH                    10. Lớp Y44A

11. Y học hình thái            11. Lớp Y44B

12. Y học cơ sở                12. Lớp D41

13. Y học chức năng        13. Lớp D42

14. TTYHGia đình             14. Lớp D43

15. P Quản trị-CSVC        15. Lớp D44

16. P KH-TC                     16. Lớp YHCT41

17. P TC-HC                     17. Lớp YHCT42

18. P Dào tạo ĐH              18. Lớp YHCT43

19. P Đào tạo SĐH            19. Lớp YHCT44

20. P KHCN-HTQT            20. Lớp YHDP41

21. Lớp YHDP41

22. Lớp YHDP41                       

Là một thành viên của Viện Đại học Huế, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ chức đảng của Trường Đại học Y Dược Huế chỉ có dưới 100 đảng viên, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tháng 5 năm 1979, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Học viện Y Huế, trên cơ sở sát nhập Trường Đại học Y khoa Huế với Bệnh viện Trung ương Huế. Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Huế trở thành một trong hai Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ cơ sở Học viện Y Huế, có khoảng 120 đảng viên, sinh hoạt trong 10 chi bộ.

Tháng 08/1989, Học viện Y Huế giải thể sau gần 10 năm tồn tại, Trường Đại học Y khoa Huế lại được tách ra, trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 778-BYT/QĐ ngày 22/08/1989 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đảng bộ Nhà trường trở thành một Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, có gần 150 đảng viên, với 12 chi bộ. 

Tháng 4 năm 1994, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định 30/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Y khoa Huế trở thành một trường thành viên của Đại học Huế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảng bộ cơ sở của trường lại thuộc Đảng bộ Đại học Huế - Đảng bộ trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Từ năm 1992 đến nay, Đảng bộ Nhà trường liên tục được Đảng ủy Đại học Huế công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Được Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng “Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Huế đạt trong sạch, vững mạnh” từ 1997 đến 2005 và “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010”, nhiều bằng khen của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Đại học Huế.

Từ khi giải thể Học viện Y Huế (1989) đến nay, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế đã trải qua 9 kỳ đại hội và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Số lượng các chi bộ, số lượng và chất lượng đảng viên không ngừng tăng lên. Hằng năm, Đảng bộ nhà trường đều mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho trên 300 quần chúng ưu tú; kết nạp từ 40 đến 60 đảng viên mới.

Đến nay, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế có 1 Đảng bộ bộ phận và 40 chi bộ (gồm 26 chi bộ cán bộ và 13 chi bộ sinh viên), với 708 đảng viên sinh hoạt chính thức (trong đó có 346 là cán bộ công chức; 362 đảng viên là sinh viên, học viên) và hơn 50 đảng viên sinh hoạt tạm thời là học viên sau đại học.

Đảng bộ Trường Đại học Y Dược đã luôn quan tâm đến công tác giữ gìn ổn định về chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của công chức, viên chức và người lao động, học viên và sinh viên nhằm tạo môi trường công tác, học tập lành mạnh. Chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức phẩm chất trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đã được triển khai thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị chính trị, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể. Thông qua hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” sinh viên hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện trong năm học mới.

Đảng bộ đặc biệt tổ chức quán triệt đến từng cán bộ đảng viên các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và năng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2019-2025, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược là một trong 26 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng vì "đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; và 4 năm liền được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.   

Đại diện cho trí tuệ và khối đoàn kết của toàn Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ có 05 đồng chí, trong đó Bí thư Đảng ủy là Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy là Đ/c Nguyễn Khoa Hùng và Đ/c Hoàng Bùi Bảo, Đ/c Lê Văn Chi và Đ/c Lê Đình Khánh là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.   

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y Dược lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Nhà trường tập trung thực hiện mục tiêu chung là phát triển Trường Đại học Y Dược trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực, có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định khu vực, hướng tới đạt chuẩn quốc tế; đồng thời phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từng bước trở thành bệnh viện thực hành đạt các tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á, tiệm cận chuẩn chất lượng quốc tế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế