Hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Huế (1957-2017)  
 
  • 6
5672932
LƯỢT TRUY CẬP
 
Về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm học 2013-2014
DHYDHue - 2013-05-02 09:25:04

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

 

 

Số: 738 /TB-ĐHYD-TS2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TT Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm học 2013-2014

(Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ 36 tháng trở lên).

 

Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. 

Căn cứ công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ. 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 và thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm học 2013-2014 như sau: 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU (590 Chỉ tiêu)

1.1. Liên thông đại học hệ chính quy

  1.1.1. Liên thông đại học hệ chính quy từ trình độ trung cấp

1.         Y Đa khoa.

2.         Y học Cổ truyền.

3.         Y học Dự phòng.

4.         Dược học.

  1.1.2. Liên thông đại học hệ chính quy từ trình độ cao đẳng

1.        Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

2.        Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

3.        Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

1.2. Liên thông đại học hệ vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp

1.        Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

2.        Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

3.        Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

4.        Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

5.        Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

6.        Kỹ thuật Y học “chuyên ngành Vật lý trị liệu”.

7.        Y tế Công cộng. 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển.

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

1. Về phẩm chất chính trị

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

2. Về văn bằng và thâm niên chuyên môn

a. Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:

Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày 15/06/2013 của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thí sinh dự thi ngành Y Đa khoa liên thông trình độ đại học chính quy: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ hoặc Y sỹ đa khoa.

- Thí sinh dự thi ngành Y học Cổ truyền liên thông trình độ đại học chính quy: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ, Y sỹ đa khoa, Y sỹ Y học Cổ truyền hoặc Y sĩ định hướng Y học Cổ truyền.

- Thí sinh dự thi ngành Y học Dự phòng liên thông trình độ đại học chính quy: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ, Y sỹ đa khoa, Y sỹ Y học Dự phòng hoặc Y sĩ định hướng Y học Dự phòng.

- Thí sinh dự thi ngành Dược học liên thông trình độ đại học chính quy: Phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp.

- Thí sinh dự thi ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học liên thông trình độ đại học chính quy từ cao đẳng: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp.

 - Thí sinh dự thi ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành phù hợp.

 - Thí sinh dự thi ngành Y tế Công cộng liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng y tế.

b. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

c. Thâm niên chuyên môn:

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông vào các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược sỹ trình độ đại học phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến ngày 15 tháng 6 năm 2013 (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học (bao gồm đơn vị tuyển dụng thuộc năm thành phần kinh tế).

4. Về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

IV. VÙNG TUYỂN

Tuyển sinh trong cả nước. 

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1. Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi thí sinh đang công tác.

2. Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học hiện hành.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.

2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

    - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng Y, Dược chuyên ngành phù hợp.

    - Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp (photo công chứng kèm theo: Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc hợp đồng lao động).

5. Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

6. Giấy xác nhận của trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng về việc trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.

7. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

8. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

Thí sinh làm việc trong đơn vị hoạt động đa lĩnh vực phải có giấy tờ chứng minh đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực y dược và thí sinh đang làm việc theo đúng thời gian công tác về Y, Dược.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian quy định, trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định: Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ, trên bìa hồ sơ và phải sắp xếp theo đúng thứ tự.

VII. Lệ phí, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Lệ phí hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí dự thi

- Lệ phí hồ sơ đăng kí dự thi 60.000 đồng / thí sinh (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự thi).

- Lệ phí dự thi 300.000 đồng / thí sinh (nộp khi đến dự thi).

b. Thời hạn nộp hồ sơ

Từ ngày 20/05/2013 đến 15/06/2013.

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học-Công tác sinh viên, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.

 

VIII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Các môn thi

- Đối tượng dự thi ngành Dược học thí sinh phải dự thi 03 môn: Toán học, Cơ sở ngành (Hoá phân tích), Chuyên ngành.

- Đối tượng dự thi các ngành còn lại thí sinh phải dự thi 03 môn: Toán học, Cơ sở ngành (Giải phẫu-Sinh lý), Chuyên ngành.

2. Thời gian thi

Trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 07 năm 2013.

3. Địa điểm thi

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.

 

IX. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Thí sinh đã dự thi đủ số môn quy định và đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng Tuyển sinh của trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và phải đảm bảo yêu cầu:

- Đối với môn toán và môn cơ sở ngành: Không có điểm không (0,0 điểm).

- Đối với môn chuyên ngành:

+ Đạt từ 4,0 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

    * Thí sinh đang công tác và có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 15/06/2013 tại khu vực 1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

    * Thí sinh đang làm việc tại các khoa/bệnh viện thuộc năm chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Giải phẫu bệnh có đủ thời gian công tác từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 15/06/2013.

+ Đạt từ 4,5 điểm trở lên đối với: Thí sinh đang công tác và có hộ khẩu thường trú tại tại KV2-NT từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 15/06/2013.

+ Đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với các trường hợp không thuộc các đối tượng trên. 

Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học-Công tác sinh viên, Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế, điện thoại: 054.3822653 (số máy lẻ 1070).

Nơi nhận:

- Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế;

- Đại học Huế;

- Các sở Y tế;

- Các Bệnh viện;

- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế;

- Lưu TCGC - ĐTĐH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Cao Ngọc Thành

 

 

 

 

 

File đính kèm: Download
 In ấn 
Các bài viết khác
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời khóa biểu HK II - năm học 2012-2013 _ Đợt 2 - 27/02/2013 17:25:45
Về việc điều động cán bộ coi thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2012-2013 - 14/12/2012 11:33:22
Danh sách sinh viên tất cả các lớp năm học 2012-2013 - 02/10/2012 17:33:41
Kết quả điểm Tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược hệ CQ và KCQ năm học 2011-2012 - 25/06/2012 12:08:36
V/v xin cấp lại các giấy tờ liên quan đến sinh viên đã tốt nghiệp - 02/05/2012 15:47:46
V/v cấp bằng tốt nghiệp Đại học các khóa tốt nghiệp từ năm 1989 trở về trước - 02/05/2012 15:42:55
Thay đổi lịch học lý thuyết tại GĐ để phục vụ Hội nghị quốc tế cấp cứu đa khoa do Nhà trường phối hợp với Tổ chức Samaritan (Hoa Kỳ) - 23/03/2012 10:29:43
Về việc thay đổi lịch học lý thuyết tại GĐ Trường ĐHYD để phục vụ Hội thảo chuyên ngành CĐHA - 04/11/2011 16:45:13
Thay đổi lịch học lý thuyết tại giảng đường Trường ĐHYD để phục vụ công tác tuyển sinh SĐH đợt 2, năm 2011 - 25/09/2011 16:06:12
Về việc bố trí giảng dạy lý thuyết tại các Khoa, Bộ môn - 11/09/2011 08:17:53
Thời khóa biểu HK 1 - năm học 2011-2012 - 01/09/2011 08:03:48
Thanh toán giờ vượt giảng cán bộ các Khoa, Bộ môn trong Trường năm học 2010-2011 - 16/07/2011 10:16:08
Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học điều dưỡng hệ chính quy, năm học 2011-2012 - 17/03/2011 15:24:17
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học, năm học 2011-2012 - 17/03/2011 14:34:25
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược tập trung 4 năm, năm học 2011-2012 - 17/03/2011 14:30:28
Lịch thi lại lần 2 Học kỳ 1 năm học 2010-2011 - 15/03/2011 15:58:28
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp YHDP năm học 2010-2011 - 09/03/2011 17:11:23
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp Dược hệ không chính quy - năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:34:28
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp Dược hệ chính quy - năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:30:28
Kết quả điểm học kỳ 1 - Lớp BS - YHCT năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:25:01
Xem tất cả
 
 
 

 
 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Tp Huế - Email: hcmp@huemed-univ.edu.vn
Điện thoại: 84.54.3822173 - 84.54.3822873 - Fax: 84.54.3826269
Bản quyền © 2006 thuộc trường Đại học Y Dược Huế 
http://www.huemed-univ.edu.vn

Studio ảnh cưới đà nẵng chóng mặt đau đầu Vinhomes Ba Son Căn hộ The Aqua vinhomes golden river vinhomes golden river dich vu seo căn hộ dịch vụ quận 3 thong cong nghet thong cong nghet quan 3 Đặt vé máy bay giá rẻ bán đất biên hòa ban dat bien hoa dich vu tham tu gốm sứ bát tràng gom su bat trang gom su bat trang gom su bat trang bộ nhận diện thương hiệu sửa máy lạnh quận 1 tuyển sinh cao học nội thất văn phòng standee ha noi global gap