Hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Huế (1957-2017)  
 
  • 6
5569823
LƯỢT TRUY CẬP
 
Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học điều dưỡng hệ chính quy, năm học 2011-2012
DHYDHue - 2011-03-17 15:24:17

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC
 


Số: 388/TB/YD-TS2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Huế, ngày 16 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO 

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY,
NĂM HỌC 2011-2012
 
- Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y - Dược.
- Thực hiện công văn số 636/HD-ĐHH-ĐTĐH ngày 06/06/2008 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học.
Trường Đại học Y Dược Huế thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm học 2011-2012 như sau:
 
I. NGÀNH TUYỂN
Năm học 2011-2012 Trường Đại học Y Dược Huế tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa” hệ chính quy năm học 2011-2012.
 
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Là những thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng Đa khoa chính quy tập trung.
- Những thí sinh tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, những thí sinh tốt nghiệp loại trung bình khá, trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
 
III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 200 chỉ tiêu
 
IV. VÙNG TUYỂN
Tuyển sinh trong cả nước.
 
V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
a. Đơn xin đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi quản lý người dự thi.
b. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi quản lý người dự thi.
c. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:
- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng Đa khoa.
- Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.
 
 
d. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.
đ. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp.
e. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.
g. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai).
f. Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.
Toàn bộ hồ sơ trên để trong một phong bì theo mẫu quy định của Hội đồng tuyển sinh. Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung ngoài bì hồ sơ.
2. Lệ phí, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
a. Lệ phí hồ sơ và lệ phí dự thi
- Lệ phí hồ sơ 150.000 đồng /thí sinh (nộp cùng hồ sơ xin dự thi).
- Lệ phí dự thi 300.000 đồng /thí sinh (nộp khi đến dự thi).
b. Thời hạn nộp hồ sơ
Trước ngày 30 tháng 06 năm 2011.
c. Địa điểm nộp hồ sơ
Phòng Đào tạo Đại học-CTSV, Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.
 
VII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI
1. Môn thi tuyển sinh
Thí sinh phải dự thi 02 môn: Cơ sở ngành và Chuyên ngành.
2. Thời gian thi
Trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 07 năm 2011.
3. Địa điểm thi
Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế.
 
Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học-CTSV Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế, điện thoại: 054.3824182.

 

Nơi nhận:     

- Các Sở Y tế;

- Các Bệnh viện;

- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế.

- Lưu TC-HC, ĐTĐH                                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

PGS.TS. CAO NGỌC THÀNH

 

 In ấn 
Các bài viết khác
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học, năm học 2011-2012 - 17/03/2011 14:34:25
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược tập trung 4 năm, năm học 2011-2012 - 17/03/2011 14:30:28
Lịch thi lại lần 2 Học kỳ 1 năm học 2010-2011 - 15/03/2011 15:58:28
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp YHDP năm học 2010-2011 - 09/03/2011 17:11:23
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp Dược hệ không chính quy - năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:34:28
Kết quả điểm học kỳ I - Lớp Dược hệ chính quy - năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:30:28
Kết quả điểm học kỳ 1 - Lớp BS - YHCT năm học 2010-2011 - 09/03/2011 08:25:01
Thông báo học Lý Thuyết tại khoa, bộ môn từ 10-12 tháng 2 năm 2011 - 09/02/2011 22:41:05
Về việc đăng ký khối lượng học tập cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ Học kỳ 2, năm học 2010-2011 - 18/01/2011 16:21:22
Thông báo lịch nhân đề thi HK1 cho sinh viên năm 2 và năm 4 năm học 2010-2011 - 25/10/2010 08:59:04
Thay đổi lịch học lý thuyết tại giảng đường Trường ĐHYD để phục vụ công tác tuyển sinh Sau Đại học năm 2010 - 28/09/2010 09:07:58
Về việc bố trí giảng dạy lý thuyết tại các labo của các Khoa, Bộ môn Từ 13 tháng 09 đến 25 tháng 09 năm 2010 - 11/09/2010 12:16:00
Lịch nhân đề thi Lần 2, Học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 07/09/2010 11:29:33
Kết quả điểm HK2 lớp Dược 1, Dược 2, Dược 3 hệ không chính quy năm học 2009-2010 - 09/08/2010 17:43:42
Kết quả điểm HK2 lớp Dược 1, Dược 2, Dược 3, Dược 4 hệ chính quy năm học 2009-2010 - 09/08/2010 17:36:46
Kết quả điểm HK 2 và cả năm lớp YHCT 1, YHCT2 năm học 2009 -2010 - 04/08/2010 15:19:28
Kết quả điểm HK 2 và cả năm lớp YHDP 1 - YHDP2 - YHDP 3 năm học 2009 -2010 - 03/08/2010 19:12:34
Về việc đăng ký khối lượng học tập cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2010-2011 - 16/07/2010 10:44:22
Lịch làm đề thi Học kỳ 2, Năm học 2009-2010 cho SV năm cuối hệ chính quy, SV hệ VLVH và Lớp D44 - 07/04/2010 12:14:04
Tổ chức lớp ôn tập văn hóa thi vào đại học hệ tập trung 4 năm, hệ vừa học vừa làm năm 2010 - 01/04/2010 12:15:08
Xem tất cả
 
 
 

 
 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Tp Huế - Email: hcmp@huemed-univ.edu.vn
Điện thoại: 84.54.3822173 - 84.54.3822873 - Fax: 84.54.3826269
Bản quyền © 2006 thuộc trường Đại học Y Dược Huế 
http://www.huemed-univ.edu.vn