• 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4146564
LƯỢT TRUY CẬP
 
Giới thiệu
1. Quy mô và các chuyên ngành đào tạo

Quy mô đào tạo hiện nay là 4.152 sinh viên

- Hệ chính quy (gồm 7 ngành đào tạo): Bác sĩ Đa khoa mỗi năm tuyển khoảng 300 sinh viên, Bác sĩ Răng Hàm Mặt mỗi năm tuyển khoảng 30 sinh viên, Dược sĩ mỗi năm tuyển từ 70-100 sinh viên, Điều dưỡng mỗi năm tuyển 50 sinh viên, Kỹ thuật Y học mỗi năm tuyển 50 sinh viên, Cử nhân Y tế công cộng mỗi năm tuyển 50 sinh viên.

- Năm 2007 Nhà trường mở thêm ngành: Bác sỹ Y học Dự phòng sẽ tuyển 50 sinh viên.

- Hệ không chính quy (gồm 07 ngành đào tạo): Bác sĩ đa khoa 4 năm mỗi năm tuyển từ 180-200 sinh viên, Dược sĩ 4 năm mỗi năm tuyển từ 50-70 sinh viên, Cử nhân

Xem chi tiết
 
 
 

 
 
 


 
 


Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Tp Huế - Email: hcmp@huemed-univ.edu.vn
Điện thoại: 84.54.3822173 - 84.54.3822873 - Fax: 84.54.3826269
Bản quyền © 2006 thuộc trường Đại học Y Dược Huế 
http://www.huemed-univ.edu.vn